Wyrównywanie nierówności społecznych

Wyrównywanie nierówności społecznych

Zupełnie naturalnymi kolejami rzeczy w każdym kraju istnieją bardzo różne grupy społeczne. Oczywiście w konsumpcyjnej gospodarce kapitalistycznej to majątek i dostępność produktów oraz usług stała się wyznacznikiem pozycji w społeczeństwie. Jednak ludzie ciężko fizycznie pracujący, otrzymujący śmiesznie małe zarobki, wcale nie czują się mniej przydatni swojemu państwu aniżeli ci wszyscy zarabiający dziesięciokrotnie więcej za swoją pracę umysłową. W takim świecie poczucie krzywdy i nierówności społecznych musi być regularnie likwidowane i definiowane przez sferę polityki. Partie zajmujące się losem najbiedniejszych często jednak podkręcają atmosferę wzajemnych oskarżeń ponieważ na poczuciu krzywdy mogą zarobić najwięcej punktów. Partie te często jednak są niespójne w swych poglądach i nie przestawiają realnych rozwiązań. Jednocześnie krytykują rządzących za zbyt ochocze zaciąganie kredytów, za tworzenie budżetu państwowego w oparciu o pobożne życzenia, tworzenie nierealnych założeń w celu wyciągnięcia od banków jeszcze większych kredytów. A jednocześnie sami obiecują jedynie zwiększenie wydatków socjalnych i różnych darowizn dla najbiedniejszych, bez podania konkretnych miejsc, skąd zamierzają znaleźć na to środki finansowe.