windykacja sądowa i windykacja polubowna

windykacja sądowa i windykacja polubowna

Windykacja to dochodzenie swoich roszczeń, często w sytuacji gdy dłużnik nie chce zwrócić nie swojej własności. Instytucje zajmujące się windykacją mają za zadanie odzyskanie rzeczy znajdującej się w posiadaniu osoby nieuprawnionej. Wyróżnia się zagadnienie jakim jest Windykacja sądowa oraz windykacja polubowna . Pierwsza z nich zajmuje się gdy dłużnik nie wykazuje chęci do współpracy i całość sprowadza się do sądowego nakazu. Windykacja polubowna to delikatniejsze rozwiązanie opierające się na monitorowaniu dłużnika, które ma doprowadzić do spłaty należności.Osobami zajmującymi się windykacją są windykatorzy, pracujący dla odpowiednich firm. Ich zakres obowiązków jest znacznie większy niż tylko te dwa elementy wymienione wcześniej. Często zajmują się oni także m. in. windykacja masowa długów, czyli innymi słowy dużą ilością dłużników na raz, windykacją komorniczą lub karną. Ze strony dłużnika jest to bardzo często nieprzyjemna sytuacja, która ostatecznie prowadzi do jego zubożenia, Ze strony poszkodowanego, to często jedyny sposób na odzyskanie należności, w szczególności gdy nie można porozumieć się z dłużnikiem w inny, ugodowy sposób.