Weryfikacja telefoniczna zaświadczeń o dochodach

Weryfikacja telefoniczna zaświadczeń o dochodach

Większość ludzi, a więc także kredytobiorców, jest z gruntu ludźmi uczciwymi, dostarczane więc przez nich zaświadczenia o uzyskiwanych dochodach są rzetelne i podają prawdziwe dane. Jednak banki, nauczone przykrymi doświadczeniami licznych wyłudzeń kredytowych na „lewe” zaświadczenia, stosują weryfikację telefoniczną zaświadczeń o dochodach. Weryfikację taką zazwyczaj przeprowadza pracownik banku obsługujący procedurę udzielenia kredytu, ale często zwłaszcza w procesach zautomatyzowanych udzielania kredytów weryfikację telefoniczną przeprowadza pracownik centrali banku. Założeniem takiej weryfikacji jest przede wszystkim zbadanie, czy zakład pracy podany na zaświadczeniu w ogóle istnieje, dalej, czy zatrudnia osobę starającą się o kredyt oraz czy nie jest ona akurat w okresie wypowiedzenia, a także, czy uzyskuje podane na zaświadczeniu dochody. Z reguły o potwierdzenie prosi się księgową czy innego pracownika firmy wystawiającego zaświadczenie, choć istnieją również inne formy weryfikacji. Niekiedy prosi się innego pracownika firmy z zaświadczenia o potwierdzenie pracy w niej kredytobiorcy. Inną formą weryfikacji telefonicznej jest telefon z centrali do osoby starającej się o kredyt, czy rzeczywiście chce go uzyskać oraz także o inne dane z umowy kredytowej.