Ubezpieczenia na życie kredytobiorcy

Ubezpieczenia na życie kredytobiorcy

W dzisiejszych czasach coraz trudniej klientom banków o zdobycie kredytu. Ta sytuacja jest niekorzystna dla obu stron –zarówno dla kredytodawców, jak i kredytobiorców. Jednym ze sposobów zminimalizowania ryzyka dla banku udzielającego kredyt, jest ubezpieczenie tegoż. O ile nie mamy wpływu na ogólną kondycje finansową społeczeństwa, o tyle banki mogą łaskawiej spojrzeć na klienta, który z racji na przykład wieku, teoretycznie miałby mniejszą wiarygodność jako klient. Niektóre banki wręcz wyspecjalizowały się w przyznawaniu kredytów seniorom, oczywiście z klauzulą dotyczącą tego, że klient taki musi być ubezpieczony na życie, na sumę kredytu, zaś polisa musi posiadać cesję ewentualnego świadczenia na bank. Koszt takiej polisy oczywiście ponosi kredytobiorca – koszt niejednokrotnie zawyżony, gdyż banki oferują takie ubezpieczenie, pośrednicząc pomiędzy klientem a agencją ubezpieczeniową, oczywiście zarabiając na tym. Jest to proceder nagminny, ponieważ banki nie informują klienta, że polisę taką może wykupić sam, korzystając z usług firmy ubezpieczeniowej, oferującej najkorzystniejsze dla klienta warunki. Oczywiście bank nie ma prawa narzucić klientowi towarzystwa ubezpieczeniowego, ale korzystając z niedomówienia oraz tego, że klient zainteresowany jest przede wszystkim dostępnością kredytu, stosują ten proceder nagminnie.