Tworzenie zbilansowanego budżetu

Tworzenie zbilansowanego budżetu

Każdy kraj potrzebuje budżetu zbilansowanego i bardzo dobrze przemyślanego. Najważniejsze dla każdego demokratycznego kraju jest zadowolenie wszystkich grup społecznych. Opieka zdrowotna czy prewencja i służby mundurowe to elementy działania państwa, z których absolutnie nigdy nikt nie zrezygnuje. I obywateli nie interesuje za bardzo, czy budżet państwa będzie musiał kredytować działalność szpitali lub zaciągać kredyty albo prywatyzować kolejne ośrodki w celu utrzymania ich rentowności. Najważniejsze jest wywiązanie się ze swojej części zadania – skoro obywatele regularnie płacą podatki, oczekują naturalnie od elit politycznych tworzenia sprawiedliwego i opartego na uczciwości społecznej budżetu. Można bowiem wszystkie środki ulokować w modernizację armii, ale mające problem z bezrobociem społeczeństwo nastawione pacyfistycznie i neutralnie wobec otoczenia będzie niezadowolone i o wiele chętniej wspierałoby nawet konieczność wzięcia kredytu dla sfinansowania ambitnych i obiecujących programów wsparcia dla tych najbiedniejszych. Tworzenie zbilansowanego budżetu jest więc połączeniem umiejętności ekonomicznych z jednoczesnym trafnym definiowaniem najważniejszych aktualnych potrzeb społecznych.