Trudny kredyt we frankach

Trudny kredyt we frankach

Udzielone w latach 2008 do 2010, kredyty we frankach należą już do działu kredytów trudnych. Dotyczy do przede wszystkim kredytów udzielanych przy zakupie nieruchomości. W 2008 roku cena franka szwajcarskiego nie przekraczała 2 PLN., w tej chwili jest to już kwota rzędu 3,65 PLN. Jeśli bank udzielił kredytu w wysokości 130% inwestycji, przy zahamowaniu wzrostu cen nieruchomości, oznacza to, że kredyt przewyższył wartość nieruchomości. Jest to bardzo niebezpieczne dla banku, który udzielił takiej pożyczki. Jeśli kredytobiorca zaprzestanie spłaty swoich względem banku zobowiązań, ten będzie miał możliwość przejęcia nieruchomości i dysponowania nią. Jednak wartość przejętej w ten sposób nieruchomości będzie niższa od kwoty zaciągniętego kredytu. Jeśli zdarzy się, że większa liczba kredytobiorców nie będzie mogła spłacić swoich zobowiązań bank, który udzielał takich kredytów może za to bardzo drogo zapłacić. Stąd pomysł rządowy, by ratować pożyczkobiorców, którzy zaciągnęli kredytu we franku szwajcarskim lub w euro. Ratując kredytobiorcę wspomaga się system bankowy, który mógłby nie wytrzymać ciężaru błędnych inwestycji jakich się dopuścił udzielając kredytów osobom nie posiadającym zdolności do ich spłaty.