System zarządzanie dokumentami - Księgowości Toruń

System zarządzanie dokumentami – Księgowości Toruń

System zarządzanie dokumentami – ułatwienie dla księgowości Toruń i nie tylko

System zarządzanie dokumentami (ang. Document Managment System) to narzędzie, które będąc częścią zintegrowanego systemu informatycznego w znaczący sposób ułatwia pracę każdej organizacji. Wykorzystanie takiego rozwiązania może przyspieszyć pracę szczególnie w miejscach, gdzie następuje spotkania dokumentów w tradycyjnej formie („papierowych”) i elektronicznej. Wdrożone oprogramowanie dla Księgowości Toruń pozwoliło na szybsze, efektywniejsze pod względem użytych zasobów i obarczone mniejszym ryzykiem błędów gromadzenie i archiwizowanie dokumentów księgowych. Wykorzystanie funkcji, która pozwala na przetworzenie „papierowych” dokumentów, załączników przesyłanych w formie popularnych pdf-ów na dokumenty systemu ZIS pozwala na głębszą integrację oraz zmniejszenie czasu dostępu do poszczególnych informacji. Poza aspektami czysto praktycznymi mamy także aspekt ekologiczny. Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów pozwala zmniejszyć zużycie papieru wewnątrz organizacji. Zmniejsza także zapotrzebowanie na przestrzeń konieczną do archiwizowania dokumentów i pozwala na edukację Użytkowników w wykorzystywaniu elektronicznych form komunikacji i opisu pracy.