Spłata kredytu hipotecznego w przypadku utraty zatrudnienia

Spłata kredytu hipotecznego w przypadku utraty zatrudnienia

Co zrobić w sytuacji, kiedy utracimy prace, a mamy do spłacenia kredyt hipoteczny, jednocześnie nasze zasoby finansowe nie pozwalają nam na spłaty terminowe zaciągniętego zobowiązania? Jeśli kredyt był z ubezpieczeniem, które przewidywało daną sytuacje, nie ma problemu. Jeśli jednak nie było takiego wariantu ubezpieczenia? Od niedawna możliwa jest pomoc państwa w takich sytuacjach. Możliwa jest wsparcie finansowe jako – maksymalnie – 12 krotność miesięcznych rat kapitałowych plus odsetki zgodnie z harmonogramem ich płatności. Taka decyzje, o wsparciu kredytobiorcy podejmuje właściwy miejscowo starosta, po rozpatrzeniu wszystkich złożonych dokumentów. Wniosek taki należy złożyć w urzędzie pracy, gdzie jesteśmy zarejestrowani jako osoba poszukująca pracy. Gdy wsparcie zostanie przyznane, wpłat dokonuje Bank Gospodarstwa Krajowego na rachunek banku, gdzie kredyt został zaciągnięty. Poza kredytobiorca, który utracił zatrudnienie, uprawnionymi do otrzymania wsparcia państwa w spłacie kredytu są uprawnione także: osoby, które zakończyły właśnie prowadzenie działalności gospodarczej i nie zatrudniali u siebie pracowników oraz małżonkowie, którzy posiadają wspólnotę majątkowa, a prace utracił współmałżonek nie będący kredytobiorcą. Należy dodać, że jest to tylko forma pożyczki, której zwrot rozpocznie się po upływie 2 lat po spłacenia właściwego kredytu.