Specyfika zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach

Specyfika zaświadczeń o uzyskiwanych dochodach

Podstawowym dokumentem dla banku, który pozwoli mu ocenić, czy potencjalny kredytobiorca ma zdolność kredytową, jest zaświadczenie o dochodach. Nie każdy jednak kredytobiorca musi się takim zaświadczeniem okazać. Z jego dostarczenia zwolnieni są pracownicy danego banku starający się w nim o kredyt oraz klienci posiadający w danym banku konto osobiste z regularnymi wpływami, co do których istnieje pewność, że są dochodami z tytułu wykonywanej pracy. Zdecydowana jednak większość kredytobiorców, zwłaszcza klienci „z ulicy”, musi takie zaświadczenie przedstawić. Jego wzór może być inny dla każdego banku, zawiera jednak wspólne najistotniejsze elementy, jak dane potencjalnego kredytobiorcy, dane firmy, w której uzyskuje dochody, zajmowane stanowisko, rodzaj umowy o pracę, okres pracy w danym zakładzie, dane osoby wystawiającej zaświadczenie i oczywiście najistotniejszy element, czyli wysokość dochodów w układzie brutto lub netto, często z rozbiciem na dodatkowe dochody, czyli np. premie roczne czy też nagrody. Do zaświadczenia o dochodach lub niekiedy zamiast niego wskazane jest dołączenie wyciągów z posiadanego konta osobistego w innym banku, na które wpływają dochody z tytułu świadczonej pracy.