Rodzaje dostępnych w Polsce kredytów hipotecznych walutowych

Rodzaje dostępnych w Polsce kredytów hipotecznych walutowych

Obecnie na polskim rynku funkcjonują 2 rodzaje walutowych kredytów mieszkaniowych. Są to: kredyt indeksowany i kredyt denominowany. Decydując się na kredyt w walucie obcej, niezależnie, który z dwóch prezentowanych, zawsze należy pamiętać, że kredyt taki niesie ze sobą zawsze ryzyko kursowe, a co za tym idzie może zdarzyć się sytuacja, że będziemy musieli spłacić o wiele wyższa kwotę, niż to wynika z wstępnego opracowania. W każdym z omawianych kredytów ryzyko kursowe pojawia się w nieco innej formie. Kredyt indeksowany jest polecany dla tych osób, które chcą mieć zagwarantowane otrzymanie określonej kwoty w złotówkach, pomimo, że kredyt udzielony jest w obcej walucie. Jednak w tym przypadku jest ryzyko, że wahania kursowe mogą spowodować, zwłaszcza dla kredytu udzielonego w kilku transach, że może to wpłynąć niekorzystnie na ostateczna wysokość otrzymanego kredytu. Przy kredycie denominowanym jest inaczej. Jeśli wnioskujemy o dana kwotę wyrażoną w złotych, złotych dniu udzielenia kredytu otrzymamy dokładnie taką ilość waluty obcej, która będzie odpowiadała kwocie w złotówkach dokładnie w dniu otrzymania środków finansowych. W tym przypadku, więc od samego początku mamy świadomość wysokości powstałego zadłużenia, nie ma ryzyka kursowego w tym względzie.