Reformowanie systemu finansów publicznych

Reformowanie systemu finansów publicznych

Praktycznie każdy kraj europejski jest dzisiaj w tarapatach, nawet jeśli jego aktualne wskaźniki mikro i makroekonomiczne są dobre. Gospodarki państw Europy są bowiem ze sobą bardzo mocno połączone licznymi niewidzialnymi linami, które sprawiają, że wahania na giełdzie jednego członka wspólnoty mogą niemal natychmiast wprowadzić w drgania wydawałoby się stabilny system innego. Dlatego gdy bankrutować zaczęli Grecy żyjący wiele lat na kredyt, od razu potrząśnięta została cała ekonomia Włoch, którzy nie tylko lubi życie na kredyt, ale także notorycznie jak swoi sąsiedzi unikali wprowadzania jakichkolwiek niezbędnych reform fiskalnych. System obnażający ułomność jednego budżetu niemal natychmiast pokazała jak wiele krajów w Europie żyje na kredyt. Powielano rozwiązania z USA i w efekcie doprowadzono do takiego samego zadłużenia sektora bankowego i publicznego jak za oceanem właśnie. Dzisiaj zarówno społeczeństwa Europy, elity polityczne i ekonomiczne jak i sama opinia publiczna wespół z dziennikarzami mocno pilnują aktualnego kształtu finansów publicznych. I jeśli złe zarządzanie budżetem przez jedno państwo może źle wpłynąć na inne, ważne jest umiejętne wymuszanie odpowiednich zmian systemowych.