Refinansowanie w przypadku kredytu hipotecznego – czy jest korzystne

Refinansowanie w przypadku kredytu hipotecznego – czy jest korzystne

Kredyt refinansowy przeznaczony jest na spłatę innego zobowiązania kredytowego. Czy takie rozwiązanie może być korzystne dla kredytobiorcy w przypadku refinansowania kredytu hipotecznego? Takie rozwiązanie, jak się okazuje, jest dość opłacalne od roku 2010, kiedy to zaszły na rynku kredytów hipotecznych zmiany. Dotyczy to głównie kredytów zarówno denominowanych, jak i indeksowanych, które były udzielone w euro. Refinansowanie takiego kredytu to możliwość obniżenia raty nawet o kilkanaście procent. Od dłuższego czasu klienci mogą spłacać kredyty w takiej walucie, której są one wyrażane. Pozwala to, w przypadku właśnie kredytu refinansowego na uniknięcie kosztów dodatkowego spreadu walutowego, czyli różnicy kursu pomiędzy sprzedażą a kupnem waluty, co może spowodować nawet różnice w wysokości 9 procent na korzyść klienta. W wyniku tego, że banki wprowadziły w ostatnim okresie czasu niższe marże kredytów hipotecznych realizowanych w złotówkach, opłacalne jest refinansowanie kredytów, zaciągniętych nawet w 2009 lub w pierwszej połowie 2010 roku. Dodatkowo nastąpił spadek oprocentowania takich kredytów, co jest następna zachęta do refinansowania swojego zobowiązania. Wszystko to powoduje, że nawet przy zapłaceniu bankowi prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu zostanie szybko zrekompensowana.