Przewidywanie przyszłości na giełdzie

Przewidywanie przyszłości na giełdzie

Bez wątpienia nikt nie ma dziś patentu na przewidywanie przyszłości, ale bardzo często w rozmowach na temat wielkich inwestorów przewija się tego typu stwierdzenie. Patrząc na sposób, w jaki wielcy bogacze inwestują swoje pieniądze w kolejne branże i firmy można dojść do wniosku, że wiedzą oni o świecie coś, czego nie wiedzą inni ludzie. Wszak za decyzją wielu milionerów o tym, aby wesprzeć swoimi funduszami firmę starającą się o wprowadzenie rewolucyjnych patentów dla rynku obrazu trójwymiarowego stoją niesamowite wręcz grupy pracowników. Chociaż czasami wygląda to jak magia, gdy niespodziewanie firma, w którą zainwestował wielki biznesmen, zaczyna wygrywać z konkurentami na rynku i wprowadza ważne innowacje, w istocie przeważnie jest to po prostu wynik bardzo rzetelnie dokonanych analiz rynkowych. Mikro oraz makroekonomia pomagają sprawnym specjalistom dokonywać wyjątkowo celnych analiz na przyszłość, dzięki czemu ich szefowie mogą lepiej decydować, w co zainwestować swoje miliony, a jaki biznes jest zbyt ryzykowny lub mało perspektywiczny, by z nim ryzykować. I chociaż prognozy te, jak wszystko na świecie, nie zawsze się sprawdzają, wielu inwestorów giełdowych zarobiło fortuny na obstawianiu w ciemno na tak wytypowane firmy.