Pozytywna weryfikacja w bazach kredytowych

Pozytywna weryfikacja w bazach kredytowych

Warunkiem uzyskania kredytu jest zazwyczaj przejście pozytywnej weryfikacji w różnego rodzaju bazach, z których najważniejsze są kredytowe. Podstawową bazą jest tu BIK, czyli wpisy z Biura Informacji Kredytowej, ale nie tylko, bowiem klient może być sprawdzany np. pod kątem tego, czy jego dokument tożsamości nie znajduje się w bazie dokumentów zastrzeżonych, a także, czy nie ma negatywnej historii w Biurze Informacji Gospodarczej (BIG). W BIG-u mogą znaleźć się informacje o niespłacanych przez klienta zobowiązaniach, które nie dotyczą bezpośrednio kredytów, np. o rachunkach za prąd czy też za telefon. Jednak najistotniejszy dla banku w ocenie kredytobiorcy jest raport z BIK-u. Pokazuje on, ile klient ma aktualnie zobowiązań kredytowych, czy są oraz były spłacane one regularnie, czy istnieje jakaś zaległość z ich tytułu, a także, ile wpłynęło zapytań do BIK-u odnośnie danej osoby. Duża ilość zapytań, zwłaszcza dotyczących podobnych produktów, może bowiem uczynić klienta mało wiarygodnym kredytobiorcą, sugerując, iż zwracał się on o uzyskanie kredytów także do innych banków z negatywnym rezultatem. Istnieje możliwość „poprawienia” raportu BIK poprzez spłatę niektórych zobowiązań lub zamknięcie części produktów, ale z reguły jest to czasochłonnym procesem.