Nowa ustawa o kredycie konsumenckim

Nowa ustawa o kredycie konsumenckim

W dniu 18 grudnia 2011 roku wchodzi w życie ustawa o kredycie konsumenckim. Jakie zmiany w wyniku ustawy będą istotne dla nas jako kredytobiorców? Według zapewnień twórców ustawy ma ona na celu lepiej chronić nasze interesy jako konsumentów, pożyczających pieniądze, jak tez nabywających na raty towary. Nowością jest to, że każdy klient, który będzie występował o kredyt, otrzyma formularz informacyjny, który będzie określał wszystkie koszty i parametry produktu finansowego, finansowego, który się ubiegamy. Będzie w nim podana całkowita kwota do spłaty, wysokość oprocentowania, wymagane zabezpieczenia warunki spłaty oraz ubezpieczenie, jeśli takie będzie. Jednym słowem będą podane całkowite koszty danego kredytu. W przypadku kredytu w obcej walucie klient otrzyma kompletna informacje dot. Zasad ustalania kursu walut. W sytuacji, gdy klient uzna, ze pochopnie zadecydował o wzięciu pożyczki czy kredytu, będzie mógł w ciągu 14 dni odstąpić od umowy, po uzasadnieniu swej decyzji. Jeżeli jednak nie uzasadni swojego odstąpienia, będzie musiał zapłacić odsetki. Co ciekawe, wszystkie banki będą musiały informować klientów na takich samych drukach, żeby ten miał kompletna i przejrzysta informacje oraz możliwość porównania ofert poszczególnych banków. Niekorzystnym zapisem dla klienta jest to, że bank będzie mógł zażądać prowizji za przedterminowa spłatę zobowiązania.