Najistotniejsze parametry kredytów

Najistotniejsze parametry kredytów

Na co zwrócimy przede wszystkim uwagę, porównując podobne kredyty w dwóch różnych bankach? Pierwszą kwestią, która wręcz rzuca się w oczy, jest oprocentowanie kredytu. Generalnie można tu zauważyć dwie prawidłowości – kredyty udzielane na dłuższy okres (np. hipoteczne) są oprocentowane nieco niżej niż krótkookresowe, a w dłuższym okresie banki chętniej udzielają kredytów o oprocentowaniu zmiennym niż stałym. Oprócz oprocentowania warto porównać opłaty związane z uzyskaniem kredytu ( czyli opłata przygotowawcza, opłata za rozpatrzenie wniosku itp.), a także ewentualne koszty związane z wcześniejszą spłatą kredytu. Warto się też zorientować, czy dość niskie oferowane oprocentowanie kredytu jest związane z wykupem ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia od utraty pracy. Dopiero suma wymienionych wyżej parametrów i wskaźników potrafi być dla nas barometrem oceny jakości i dostępności kredytu. Wchodzące właśnie w życie zmiany ustawy o kredycie konsumenckim obligują banki do szczegółowego określenia wszelkich kosztów związanych z kredytem, także dla lepszego określenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania (RRSO). Zmiany te mają uczynić kredytobiorców bardziej świadomymi tego, w co się pakują biorąc dany kredyt.