Kredyty zwane „chwilówkami”

Kredyty zwane „chwilówkami”

Ogromna liczba ofert kredytowych zwanych „chwilówkami” może być dla nas zaskakująca jednak jest naturalną drogą rozwoju rynku kredytów konsumpcyjnych. W związku z tym, że banki niechętnie udzielają kredytów konsumpcyjnych – gotówkowych a pożyczek niewielkich nie udzielają praktycznie w ogóle, rynek tych usług finansowych został podzielony przez firmy pośredniczące. Klient na ogół nie wie jakie są źródła pożyczki, wie natomiast kiedy ma ja zwrócić i na jakich zasadach jest ona udzielana. W pożyczkach zwanych „chwilówkami” ustalona jest minimalna kwota jaka można pożyczyć. Jest to zwykle kwota 200 złotych. Okres kredytowania trwa trzydzieści dni a po jego upływie należy zwrócić pożyczkodawcy kwotę 200 złotych powiększoną o 50 złotych, która to suma stanowi prowizję lub procent od zaciągniętego zobowiązania. Osoby, które nie posiadają zbyt wysokich dochodów nie zdecydują się na tego typu kredyt ponieważ jest on zbyt wysoko oprocentowany. Ten rodzaj pożyczek znajduje jednak bardzo wielu zainteresowanych wśród osób posiadających stałe źródło dochodu. Wysokie koszty kredytów „chwilowych” nie zniechęcają zainteresowanych tą forma pożyczki. Popularność „chwilówek” jest związana z ich łatwą dostępnością i brakiem skomplikowanych procedur.