Kredyty na remont i przebudowę nieruchomości

Kredyty na remont i przebudowę nieruchomości

Kredyty na remont i przebudowę już siniejących nieruchomości, posiadających księgę wieczystą można otrzymać w sposób nieco prostszy niż inne kredyty związane z nieruchomościami. W zależności od tego jak wysokiej pożyczki potrzebuje kredytobiorca może być ona wypłacana jednorazowo albo w transzach, tak jak w przypadku budowy nowego budynku. Dokumenty jakie wymagane są przy składaniu wniosku o kredyt na remont są takie same jak przy składaniu innych wniosków o pożyczki bankowe z tym, że należy dostarczyć aktualny wypis z ksiąg wieczystych. Jeśli kredyt będzie wypłacany w transzach oznacza to, że bank będzie od nas wymagał zakończenia pewnych etapów remontu przed wypłaceniem kolejnej transzy kredytu. W zależności od tego na jaki bank się zdecydujemy, oprocentowanie kredytu może wynieść od 0, 5 procenta do 20 procent od pożyczonej sumy. Kredyty bankowe na remont i przebudowę budynków już istniejących są udzielane w jedynie w złotówkach. Nie ma w tej chwili na rynku ofert, proponujących klientom kredyt w walucie obcej. Warunkiem bezwzględnym wymaganym przez bank jest to by pożyczone pieniądze zostały wykorzystane na cel, w jakim udzielono pożyczki. Jeśli jej kwota zostanie wydana na inne cele bank może zażądać natychmiastowego zwrotu udzielonego kredytu.