Kredyty na budowę domu

Kredyty na budowę domu

Posiadanie domu stało się modne a ponieważ kredyty na zakup nieruchomości nie były trudne do otrzymania wielu z nas zdecydowało się na tego typu inwestycję lub o niej myśli. Kredyty na nieruchomości, które dopiera maja zostać wybudowane przyznaje się w nieco inny sposób niż kredyty na nieruchomości istniejące i posiadające księgę wieczystą. Istota zabezpieczenia kredytu tkwi w tym, by zobowiązanie zostało naniesione w księdze wieczystej. Bank przyznany kredyt wypłaca w tak zwanych transzach czyli ratach. Wypłacenie kolejnej raty jest uzależnione od zakończenia jakiegoś etapu budowy. Bank może zażądać wcześniejszego zwrotu zaciągniętego na budowę nieruchomości kredytu jeśli kredytobiorca uchyla się od realizacji umowy w związku z czynnościami mającymi na celu całkowity odbiór budynku lub jeśli nieruchomość została wybudowana w sposób odmienny od przyjętego w dokumentacji kredytowej. Im więcej zaplanujemy szczegółów na początku negocjacji z bankiem tym trudniej będzie nam dotrzymać wszelkich postanowień zawartych w umowie. Banki rygorystycznie podchodzą do postanowień umowy kredytowej i jeśli kredytobiorca nie wykazuje woli przystąpienia do kolejnych etapów jej realizacji musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami.