Kredyty inwestycyjne dla małych i średnich firm

Kredyty inwestycyjne dla małych i średnich firm

Firma może otrzymać kredyt na inwestycje o ile posiada środki na działalność bieżąca, nie ma zaległości w opłacaniu składek na rzecz urzędów skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Oczywiście brany jest także pod uwagę rodzaj i skala inwestycji. Kredytodawca ma prawo odmówić udzielenia kredytu jeśli specjaliści są przekonani, że inwestycja jest błędna i nie przyniesie dochodów a jedynie wygeneruje straty. Coraz częściej banki zastanawiają się czy udzielać kredytów na inwestycje firmą, których plany nie rokują powodzenia. Jest to związane z tym, że w wypadku chybionej inwestycji przedsiębiorca może znaleźć się w kłopotliwej sytuacji finansowej, która w najlepszym razie opóźni realizację kolejnych wpłat powstałego zobowiązania. Inwestowanie w okresie recesji może spowodować niewypłacalność firmy a nawet jej upadłość. Bank przed udzielaniem kredytu przedsiębiorcy ocenia jego możliwości na podstawie przedstawionych dokumentów. Mając wgląd w historie firmowego rachunku bankowego i w księgi przedsiębiorcy można bardzo łatwo obliczyć dochody i zobowiązania a także sprawdzić w jaki sposób przedsiębiorca dba o rozwój i dofinansowanie własnej firmy. Jeśli specjaliści udzielający kredytów natrafia na nieprawidłowości w dokumentacji przedsiębiorca nie otrzyma kredytu.