Jakie dokumenty są niezbędne przy wniosku o kredyt

Jakie dokumenty są niezbędne przy wniosku o kredyt

Podjęcie decyzji o wzięciu kredytu hipotecznego, hipotecznego, co za tym idzie, wzięcie na siebie znacznego zobowiązania finansowego na kilkanaście lub nawet kilkadziesiąt lat – to niezwykle ważna decyzja. Po wybraniu danego banku, gdzie chcemy wystąpić o taki kredyt, należy zgromadzić wymaganą dokumentacje. Każdy bank w zasadzie ma trochę inne wymagania w tym zakresie, niektóre banki żądają bardzo wielu dokumentów, inne z kolei ograniczają się do niezbędnych zaświadczeń. Skrupulatne zebranie wszystkich dokumentów uchroni nas przed wieloma niepotrzebnymi wizytami w banku, bieganina i nerwówką. Pewne dokumenty są standardem, wymaganym przez większość banków. Należą do nich: dowód tożsamości plus drugi dokument ze zdjęciem (np. prawo jazdy_. Dodatkowo mężczyźni zobowiązani są do przedstawienia książeczki woskowej lub tez innego dokumentu świadczącego o uregulowanym stosunku do służby wojskowej. Na pewno niezbędnym dokumentem jest tez zaświadczenie o zatrudnieniu i uzyskiwanych dochodach. Każdy bank żąda takiego zaświadczenia na posiadanych własnych formularzach. Osoby prowadzące własna działalność gospodarcza musza niestety zgromadzić dodatkowe dokumenty, czyli: zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności gospodarczej, zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dot. Kwestii nie zalegania ze składkami i należnymi podatkami, roczne zeznanie podatkowe za miniony rok oraz książkę przychodów i rozchodów lub bilans finansowy.