Jak uzyskać niższą marżę kredytu hipotecznego

Jak uzyskać niższą marżę kredytu hipotecznego

Decydując się na wzięcie kredytu hipotecznego, powinniśmy znaleźć bank oferujący produkt finansowy najbardziej dostosowany do naszych możliwości o oczekiwań. Jednym z czynników decydujących o atrakcyjności danego kredytu hipotecznego jest marża, jaka dany bank pobiera w związku z udzielonym kredytem. O wysokości marży decyduje każdy bank, zazwyczaj wahają się one od 1 do 2 procent. Są jednak wyjątki, nawet marże zerowe, w sytuacji promocji danego kredytu (raczej poza kredytami hipotecznymi). Wysokość marzy naliczana jest praktycznie indywidualnie dla każdego klienta. Jakie czynniki decydują o wysokości marzy przy danym kredycie? Na pewno ma tu znaczenie wysokość posiadanego wkładu własnego. Im wyższy on jest, tym relatywnie marża banku będzie mniejsza. Kolejnym czynnikiem decydującym o wysokości marży jest wiarygodność nasza jako klienta. Im wyższe zarobki, lepsza historia kredytowa czy posiadane zabezpieczenia kredytu, marża będzie malała. Często marża zależy też od faktu ubezpieczenia kredytu. W takiej sytuacji bank proponuje zmniejszenie marzy, podobnie w wariancie, jeśli wybierzemy opcje kredytu z prowizją. Obniżenie marży można też uzyskać przy zakupie innego produktu danego banku: konta, programu oszczędnościowego lub tez stosownego ubezpieczenia.