Jak otrzymać kredyt z zabezpieczeniem

Jak otrzymać kredyt z zabezpieczeniem

Jeśli odmówiono nam kredytu gotówkowego możemy zastanowić się nad kredytem z zabezpieczeniem w postaci nieruchomości lub sprzętu. Także i w tym przypadku jest możliwość skorzystania z przynajmniej dwóch źródeł tego rodzaju dofinansowania. Można wziąć kredyt pod hipotekę w banku lub wykorzystać możliwości jakie dają pożyczki społecznościowe. Zależności od tego jak duża wartość ma nasza nieruchomość możemy obciążyć ją jedna lub kilkoma hipoteki. Przy uzyskiwaniu kolejnych kredytów na tę sama hipotekę potrzebować będziemy aktualnych wypisów z ksiąg wieczystych. W nich bowiem są ujawnione wszelkie nasze zobowiązania kredytowe. Kwota hipotek nie może być wyższa niż połowa wartości nieruchomości, natomiast osoba, zaciągająca zobowiązanie kredytowe powinna mieć zdolność kredytowa umożliwiającą jej spłacenie kolejnych rat kredytu. Kredyty związane z obciążeniem hipoteki danej nieruchomości mogą utrudnić lub nawet uniemożliwić jej sprzedaż do czasu, gdy zobowiązanie nie wygaśnie. Bank ma decydujący głos jeśli chodzi o osobę, która przejmuje nieruchomość i zobowiązanie wobec wierzyciela czyli w tym wypadku Banku. Jeśli więc nasze plany zakładają zmianę miejsca zamieszkania zastanówmy się dobrze nad obciążaniem nieruchomości hipoteką.