IRR

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR jest metodą za pomocą, której w teorii można obliczyć jak efektywna była nasza inwestycja rzeczowa. Metodą tą również można wyznaczyć wskaźnik finansowy. Jest bardzo dynamiczną metodą obliczanie efektywności inwestycji, gdyż obliczana jest w pewnym czasie i bierze pod uwagę fakt zmienności wartości pieniądza i innych podobnych zmiennych. Wewnętrzna stopa zwrotu IRR do swych obliczeń zalicza również przepływ gotówki w danym okresie, obowiązująca stopę procentową, nakłady początkowe jakie nanieśliśmy w tej inwestycji i kolejne okresy eksploatacji. Wadą obliczania efektywności inwestycji tą metodą jest trudność w hierarchizacji przedsięwzięć różnej skali. Nie można również wykorzystać jej w momencie, gdy inwestycja zawiera niekonwencjonalny przepływ gotówki. Można więc powiedzieć, że metodę IRR można wykorzystywać w momencie, gdy inwestycja należy do tych z grupy standardowych i nie wyróżnia ją jakiś nietypowy sposób przepływu pieniędzy lub naliczania czasu. Wewnętrzna stopa zwrotu IRR jest dobrą metodą na sprawdzenie czy nasza inwestycja nam się opłacała, pod warunkiem, że jest to inwestycja w stylu lokaty bankowej.