FMEA

FMEA jest metodą wykrywalności błędów. Dotyczy jednak produkcji i ich etapów, a nie takich kwestii jak decyzje życiowe. Głównym założeniem metody FMEA jest to, że już na etapie przygotowań do produkcji popełniana jest większość (bo aż około 70 procent) błędów. Są to błędy niestety rzadko wykrywalne dla ludzi. Kolejne zaś założenie ma pokazywać, że w trakcie produkcji i jej kontrolowania, wykrywa się około 80 procent błędów. Daje jednak to możliwość całkiem spora na wydostanie się do sprzedaży błędnych produktów. Metoda ta między innymi nakazuje sporządzać listę możliwych wad, analizę ich skutków oraz przyczyn, jak również nakłada obowiązek wprowadzania metod zapobiegania takim wadom. Metodę FMEA początkowo stosowano w NASA. Miała ona na celu zlikwidować wszelkie błędy, które jak wiadomo mogły nieść za sobą śmiertelne skutki dla astronautów. Każdy element statków kosmicznych był brany pod uwagę i sprawdzany tą metodą. FMEA tak bardzo sprawdzała się wówczas, że z czasem zyskała popularność również w produkcjach elektrycznych, chemicznych i ostatecznie samochodowych. Uzyskała tam największą efektywność i po dziś dzień jest wykorzystywana w tym przemyśle.