Finansowanie działania państwa

Finansowanie działania państwa

Wydawać by się mogło, że organizm tak wielki jak kapitalistyczne państwo, nie może mieć żadnych problemów z finansowaniem własnego działania. Ale niestety deficyt budżetowy to coś, co występuje niemal naturalnie w budżetach nie tylko całych państw, ale nawet banków czy globalnych korporacji. Nigdy bowiem na koncie danej firmy czy całego kraju nie ma aktualnie wystarczających środków do tego, aby poradzić sobie z wypłaceniem wszystkich należności w przypadku nagłego załamania dochodów. Finanse kraju, tak samo jak banku, budowane są bowiem według zasady prognozowania wpływów. A więc państwo de facto żyje na kredyt i niejeden bank udzielający zwykłym klientom kredytów sam zaciąga pożyczki na rynku otwartym, aby finansować swoją aktualną działalność. Wiedząc więc, że w ostatnim roku gospodarka kraju rozwijała się w konkretnym tempie można przewidzieć przynajmniej takie same wpływy do kasy budżetowej w roku następnym. I mimo określonych planów zysków i tak politycy chętnie po stronie wydatków budżetowych zapisują kwoty wyższe o kilkanaście miliardów, aniżeli faktyczne możliwości zarobku. A i tak pamiętać trzeba o tym, że w gospodarce nic nie jest pewne i następny rok wiązać może się ze spadkiem przychodów z podatków, a nie ich wzrostem.