Emeryci i renciści jako grupa lubiana przez banki

Emeryci i renciści jako grupa lubiana przez banki

Starając się o kredyt gotówkowy, jako klienci bank ów mamy nierówne szanse na jego otrzymanie. Największy problem pojawia się, gdy pracujemy na umowę – zlecenie lub umowę o dzieło. Wtedy banki żądają często dodatkowych zabezpieczeń, by potwierdzić wiarygodność kredytobiorcy. Grupa, stosunkowo dość lubiana przez większość banków w naszym kraju, są emeryci i renciści. Bankowcy uważają ten sektor klientów za wiarygodny, o stałych dochodach, bo przecież nikt nie pozbawi emeryta jego świadczenia, które jest w dodatku corocznie waloryzowane. Niektóre banki wprowadzają ograniczenia wiekowe dla emerytów, inne jednak nie pytają nawet o wiek. Aby otrzymać kredyt, emeryt musi przedstawić w banku nast. dokumenty: dokument tożsamości ze zdjęciem, niekiedy dodatkowy dokument potwierdzający tożsamość; dokument mówiący o przyznaniu świadczenia; dokument o ostatniej waloryzacji świadczenia lub też odcinek z otrzymania przekazem emerytury lub renty albo tez wyciąg z konta bankowego, jeśli świadczenie realizowane jest przelewem bankowym. W przypadku otrzymywania renty warunkiem przyznania kredytu jest to, ze renta przyznana jest na stałe lub też ostatnia rata przyznanego kredytu nie może wypaść później niż data, kiedy świadczenie wygasa.