Elementy wniosku kredytowego

Elementy wniosku kredytowego

Aby bank mógł udzielić nam kredytu, musi wiedzieć, jaki kredyt chcemy uzyskać. W tym celu musimy wypełnić wniosek kredytowy. Wnioski różnią się nie tylko w zależności od banku, ale także w ramach tego samego banku w odniesieniu do różnych produktów kredytowych. Na pewno jednak wniosek kredytowy powinien zawierać dane osoby ubiegającej się o kredyt, bądź osób, ponieważ często procedury dopuszczają możliwość ubiegania się o kredyt kilku osób, niekoniecznie małżonków lub osób spokrewnionych, poza tym rodzaj kredytu, wysokość kredytu, ilość rat, jeśli dotyczy, czas trwania kredytu, sposób jego spłaty itp. W oparciu o te dane bank przeprowadza analizę kredytową. Oczywiście niekiedy zdarza się sytuacja, że niewielka modyfikacja wniosku kredytowego, np. co do zwiększenia ilości rat spłaty kredytu i w związku z tym zmniejszenia wysokości raty umożliwia uzyskanie zdolności kredytowej. Jest to sytuacja szczęśliwa dla klienta i satysfakcjonująca bank. Bywa jednak i tak, że klient podczas rozmowy z doradcą podaje informacje stwarzające nadzieję na uzyskanie przez niego kredytu, a po dostarczeniu wniosku oraz zaświadczenia o dochodach okazuje się, że na kredyt nie ma szans. Prawdopodobne jest wówczas to, że i w innym banku nie zdobędzie kredytu.