Droga pełna przeszkód

Droga pełna przeszkód

Kredyty są produktem, które znajdują się w ofercie każdego banku. Prawda jest taka, że jest to najbardziej poszukiwany produkt bankowy, a zarazem stanowi główny dochód banków. Kredyty były i będą udzielane, bowiem zainteresowanie nimi nie maleje. Z roku na rok, procedury udzielania kredytów, ulegają zmianom, niestety nie na korzyść kredytobiorców. Szczególnie w okresie kryzysu, możemy zauważyć, że procedury te uległy znacznemu zaostrzeniu. Dlatego też, droga, którą musimy pokonać w celu zdobycia kredytu, nie jest już drogą prostą, ale torem przeszkód. W przypadku kredytów samochodowych, banki coraz rzadziej udzielają kredytów na sto procent wartości samochodu, a częściej wymagają dodatkowe zabezpieczenia. Kredyty gotówkowe, również podniosły poprzeczkę, zwiększając zakres zdolności kredytowej. W przypadku kredytów mieszkaniowych, sytuacja uległa radykalnym zmianom na niekorzyść kredytobiorcy i zapowiadają się kolejne zmiany. Działania te nie są kaprysem banków, nie wynikają z braku chęci udzielania poszczególnych kredytów, są jednak formą zabezpieczenia siebie i klienta przed ewentualnymi problemami finansowymi. Dlatego też, z roku na rok uzyskanie kredytu, będzie zadaniem coraz bardziej trudniejszym.