Czym jest zdolność kredytowa ?

Czym jest zdolność kredytowa ?

Zdolność kredytowa to magiczna wartość, która otwiera nam drogę do uzyskania kredytu. Nie zawsze jej posiadanie gwarantuje wzięcie kredytu, lecz bez niej kredytu nie uzyskamy, chyba że przystąpi wraz z nami do długu osoba posiadająca taką zdolność. Najogólniej mówiąc, zdolność kredytowa to możliwość spłaty zobowiązań, jakie niesie ze sobą dany kredyt. Jest to przede wszystkim posiadanie wystarczającego dochodu, aby móc spłacić ratę kredytu, ale nie tylko. Istotne są tu też wydatki na życie, jakie musi ponosić dana osoba, oraz raty innych kredytów, które spłaca. Jeśli osoba ta ma na swym utrzymaniu dzieci, oczywiście musi posiadać odpowiednio większy dochód, aby mieć zdolność kredytową. Zdolność kredytową można powiększyć, spłacając w miarę możliwości wcześniejsze zobowiązania, a także rozkładając raty kredytu, o który się walczy, na możliwie najdłuższy okres. Ważne jest również, żeby mieć zdolność kredytową przez cały okres kredytowania, stąd problemy może nieść posiadanie przez nas umowy o pracę na czas określony z niepewnymi perspektywami jej przedłużenia. Posiadanie zdolności daje nam szansę na przejście do następnego etapu analizy kredytowej, jakim jest często weryfikacja telefoniczna źródła naszych dochodów.