Co robić, gdy mamy problem ze spłata kredytu hipotecznego

Co robić, gdy mamy problem ze spłata kredytu hipotecznego

Według prowadzonych przez różne instytucje analiz, wzrasta stopniowo liczba kredytobiorców, którzy zalegają ze spłata bieżących rat, spóźniają się ze spłatą lub też w ogóle zaprzestali spłaty swoich zobowiązań kredytowych. Co zrobić w sytuacji, gdy dopadnie nas niemożność wywiązywania się z zaciągniętych względem banku zobowiązań? Na pewno pierwszym z podjętych kroków powinna być wizyta w banku, gdzie zaciągnęliśmy kredyt lub też kontakt telefoniczny z pracownikiem banku. Należy szczerze podać, jaka mamy sytuację finansowa, jakie problemy w spłacie zobowiązania, ile jesteśmy w stanie spłacać i w jakim terminie. Na pewno przedstawiciel banku będzie starał się pomóc nam w danej sytuacji. Każdy bank jest zainteresowany w spłacie kredytu do końca, instytucje te nie lubią zwracać się do sądów w sprawie windykacji czy też sprzedawać zobowiązań finansowym innym firmom, co zawsze wiąże się z określoną strata. Bank może zaproponować na przykład chwilowe zawieszenie spłaty kredytu, czyli tak zwane wakacje kredytowe, do czasu pozbierania się kredytobiorcy i odzyskania zdolności dalszej spłaty. Innym rozwiązaniem może być zmniejszenie raty kredytu, przy jednoczesnym wydłużeniu okresu kredytowania. Można również rozważyć wzięcie kredytu konsolidacyjnego lub rozłożenie na większą ilość rat (przy kilku posiadanych kredytach), co spowoduje niższą ratę.