Budowanie krajowego budżetu

Budowanie krajowego budżetu

Często obywatele mają za złe politykom w rządzie, że ci doprowadzają do powstania dziury budżetowej, czyli w ekonomicznym języku – deficytu budżetowego. W istocie jednak każde państwo na świecie musi dokładnie tak budować swój własny budżet. Nie można przecież przewidzieć ponad wszelką wątpliwość, ile pieniędzy wpłynie w ciągu najbliższego roku do kasy państwa a budżet ze wszystkimi swoimi wydatkami zaplanować trzeba na całe dwanaście miesięcy. I podczas gdy luty np. zawsze wiąże się z dużo mniejszymi aktualnymi wpływami do kasy państwa, to wydatki po stronie budżetu przeważnie nie maleją a w przypadku mocno zimowego miesiąca mogą być nawet znacznie wyższe. I gdyby państwo miało opierać się na swoich wydatkach wyłącznie wykorzystując aktualnie posiadane środki finansowe, już po tygodniu mogłoby się okazać, że na kontach instytucji państwowych nie ma już pieniędzy. I mimo że np. za dwa dni wpłynie wielka transza finansowa, konkretnym pracownikom i innym podmiotom gospodarki trzeba płacić regularnie a każdy dzień zwłoki może narazić całe państwo na wielkie perturbacje. Dlatego życie na kredyt jest dzisiaj mocno tępione w krajach liberalnej demokracji, w niektórych dochodzi nawet do demontażu rządu i zastąpienia go takim, który lepiej odpowie na aktualne zagadnienia polityki gospodarczej.