biuro rachunkowe Chorzów - Usługi faktoringowe

biuro rachunkowe Chorzów – Usługi faktoringowe

Usługi faktoringowe są to usługi świadczone przez instytucje zwane faktorami. Ma to na celu głównie wykup wierzytelności od przedsiębiorcy. Jest jednak kilka warunków, które muszą być spełnione przez wierzytelność by móc je wykupić. Przede wszystkim musi być nie przeterminowana i udokumentowana fakturą VAT. Inne warunki jakie musi spełnić wierzytelność, znajdują się w umowie faktoringowej. Faktoring pełny nie obejmuje jednak wyłącznie kwestii cesji (wykupu wierzytelności). Dotyczy również całej gamy usług świadczonych przez faktora, takich jak monitoring płatności, prowadzenie rozliczeń, pomoc w ściąganiu przeterminowanych należności. Faktoring pełny ma miejsce również wówczas gdy faktor podejmuje na siebie pełne ryzyko nie zapłacenie faktury. To znaczy w momencie wystawienia faktury przedsiębiorca dostaje 100 procent jej wartości. Jest to bardzo przydatny i praktyczny mechanizm dzięki, któremu większość firm może utrzymać płynność finansową. Jeśli chce się sprawdzić jakie placówki pełnią taką funkcję, to wystarczy wpisać na przykład biuro rachunkowe Chorzów i tam sprawdzić zakres pełnionych usług i świadczeń by się przekonać czy faktoring wchodzi w grę.